image

יער מאכל - ממשיכים בפעילות

יער מאכל הקמנו! שתילים נטענו! עכשיו הזמן לשמר ולטפח אותו.

תאריך: 18-11-2019

image

החל מהיום 18.11.19 יתקיימו אחת לרבעון מפגשים של פורום מוביל של עובדי העירייה, צוות התכנון והקהילה. תושבים שאכפת להם ורוצים להיות חלק בבניית תוכנית אסטרטגית לפיתוח היער, להצטרף לקבוצת נאמני היער שכבר מונה כ-200 איש. המפגש יתקיים במרכז קהילתי עם שלום ברובע י"א, בין השעות 18:00-20:00.

התושבים מוזמנים למפגשי קהילה בימי שישי אחת לשבועיים. מפגש הנאמנים הראשון יתקיים ביום שישי 22.11.19 בין השעות 11:00-14:00 ביער עצמו. 

זה התחיל ביום שישי ה-8/11/19 בהפנינג שתילות ענק ביער המאכל הקהילתי הראשון באשדוד, שהוכתר כאירוע היסטורי חשוב בלוח השנה של העיר! סה"כ נשתלו 50 עצי פרי מהסוגים: תאנה, רימון, תותים, שזיפים, חרוב, שקד ופיג'ויה וכ-70 שיחי תבלין מהסוגים: מרווה, נענע, זעתר, לואיזה, גאדה ורוזמרין. השתילה נעשתה על פי תכנון המבוסס על דפוסי מערכת אקולוגית עצמאית, כאשר עצי הפרי שנבחרו הוגדרו כעצים חזקים לסביבה האקולוגית ולתנאי השטח והגידול כיום, בהתאם לבדיקות קרקע שנעשו בשטח. מיקום השתילות נעשה עפ"י תכנון ראשוני המתחשב בתנאי הגידול הקיימים בשטח.

 

close