image

המצלמות קולטות הכול

שיתוף פעולה בין פקחי העירייה לפעילות המוקד הרואה באמצעות המצלמות הוביל לזיהוי אדם שהשליך פסולת בנייה במרחב הציבורי, להכנת כתב אישום ולהגשת בקשה לפתיחת הליך פלילי נגדו.

תאריך: 28-11-2019

באשדוד נבנה פרויקט מיוחד במינו המנגיש מסייע ומהווה פתרון מקסימלי לתושב ולאנשי המקצוע בפינוי פסולת הבניין בתיאום עם עיריית אשדוד כולל קבלת שקי פינוי.
image

השבוע (ב׳) במהלך סיור שגרתי הבחין אוהד לוי, מפקח באגף איכות הסביבה, בפסולת בנייה אשר הושלכה סמוך לפארק אתגרים. הפקח העירני דיווח למוקד העירוני, ולאחר בדיקה במצלמות, שם נצפה בעל הרכב זורק את הפסולת ומייד ממשיך בדרכו, זוהה מספר הרכב, והנושא הועבר למחלקה המשפטית בעירייה.

המוקד העירוני מפעיל 400 מצלמות הפרושות במקומות שונים בעיר ומשדרות למוקד רואה 24 שעות ביממה במטרה לפקח ולשמור על הסדר הציבורי, להגיב מהר ולגלות מעשי ונדליזם. היתרון הגדול הוא שהמצלמות מתריעות בזמן אמת, והמוקדנים במוקד רואה שולחים מייד את הגורמים המקצועיים למקום.

שיתוף הפעולה בין הפקחים בשטח לפעילות המוקד באמצעות המצלמות הוביל להכנת כתב אישום נגד הגורם המזהם ולהגשת בקשה לפתיחת הליך פלילי נגדו.

שלמה רוטנברג, ראש מנהל תפעול בעיריית אשדוד: "בתקופה האחרונה אנו רואים ירידה בכמות השלכת פסולת הבנייה כתוצאה מהרתעה באמצעות פיקוח רציף על המרחב הציבורי."

כבר לפני שנה עיריית אשדוד חנכה פרויקט סביבתי חשוב, והייתה הראשונה מבין הרשויות בישראל. מחלקת אכיפה סביבתית בנתה נוהל "משפצים ושומרים על הסביבה", שמטרתו להעלות את המודעות למחזור פסולת בניין ואי השלכתה במרחבים הציבוריים. תושב אשר משפץ את ביתו (שיפוץ קטן) ניגש למנהלת הרובע הקרובה לביתו רוכש עד 4 שקי פנוי (בלות) ב-200 ₪, תוך תיאום יום הפינוי לבקשת התושב. היחידה לאכיפה סביבתית מפנה את הבלות על בסיס שבועי. בעתיד הקרוב תורחב הפעילות למכולות 6 קוב לשיפוצים גדולים. שירות זה מסובסד על ידי העירייה.

 

שקי הפינוי של העירייה

הרכב בורח

close