image

הכנה לצה״ל – לא מה שחשבתם

"מתגייסים לשיח – סמים ואלכוהול בראי הצבא" הוא עוד מודל ייחודי אותו משיקה הרשות העירונית ״מהות״ כפתרון מניעתי לבני הנוער טרום גיוסם לצה״ל והוא פועל בעיר מזה 3 שנים ברציפות

תאריך: 04-11-2019

image

בשנים האחרונות נחשפים חיילי צה״ל בשירות סדיר לחומרים פסיכו-אקטיביים, בכדי למנוע את המשכיות התופעה, נבנתה התכנית "מתגייסים לשיח – סמים ואלכוהול בראי הצבא", אותה הגתה מנכ"לית הרשות הגב' סימונה מורלי (סא"ל במיל'). מטרת התכנית לשוחח עם בני הנוער על מדיניות צה"ל בתחום השימוש בסמים, אלכוהול וחומרים פסיכואקטיביים אחרים.

לצורך בניית התכנית גויסו אנשי קבע שפרשו מצה"ל בהנחייתה של סא"ל במיל' פנינה שניצר, ראש תחום מניעה והסברה בחינוך הפורמאלי ברשות העירונית - הגב' בריז'יט דוקהן, רכזת  הדרכה וניהול ידע ומנחות שפ"י - הגב' ליטל. התכנית הייחודית מהווה מודל לשאר הערים. 

אנשי קבע שפרשו מצה"ל יעבירו את ההרצאות לשכבות י"ב ובתום כל הרצאה יתקיים שיח עם בני הנוער בנושא. מטרת התכנית הינה העלאת המודעות ומניעת השימוש לרעה בכמות המשתמשים באלכוהול ובסמים בקרב בני הנוער ובמסגרת השירות הצבאי. בנוסף, בני ובנות הנוער בתכנית מקבלים מידע לגבי המדיניות בצה"ל.

לרגל הפעלת התוכנית גם בשנה הנוכחית, תש"פ, נפגשו מנחי התוכנית להדרכת ריענון, דגשים וחידושים במדיניות צה"ל. התוכנית תפעל השנה בכ-11 בתי ספר על יסודיים לשכבה י"ב.

close