image

שיעור בהשראה

מהי השראה? האם זו "הארה" חד פעמית המתעוררת בדמיונו או בנפשו של האדם או שהיא טכניקה נרכשת? האם עניינה רק בעולם האומנות והיצירה או שהיא נכונה לכל תחומי החיים? ומה בינה לעולם החינוך? האם המנהלים והצוותים החינוכיים נזקקים להשראה בעבודתם או שדי להם בכלים דידקטיים ובשיטות הפדגוגיים על מנת להשיג את יעדיהם בחינוך? מעניין? במפגש המרתק של צוותי החינוך בבתי הספר שזר וארזים היה מרתק יותר.

תאריך: 12-02-2018

הבחירה בנושא השראה היתה בחירה מצוינת ומחייבת שכן, על צוותי ההוראה להוות בעצמם מקור השראה לתלמידיהם.
image

במסגרת מיזם "מפרש", תכנית לעידוד יזמות איכותית ומשמעותית בקרב מנהלי בתי ספר, התקיים בבית אריה קלנג מפגש ייחודי במינו בין שני בתי הספר "שזר" ו"ארזים", בו נטלו חלק שני צוותי ההוראה כדי לדון בנושאי פדגוגיה, חינוך ושיטות הוראה המסייעים להם בעבודתם ומעניקים להם הזדמנות לדון במענים ופתרונות לצרכים ואתגרים שמציבה מערכת החינוך בישראל. מנהלות בתי הספר, חגית דהן וספיר קקון, יזמו את המפגש המיוחד בין הצוותים הבא לסכם את מחצית א' של שנה"ל תשע"ח, וייחדו אותו לנושא המרתק: השראה.

דומה שמקומה של ההשראה בחייו של אדם הופכת למשמעותית כאשר היא מייצרת אצלו את המוטיבציה לפעולה, מעוררת בו כוחות יצירתיים, מאפשרת לו להשפיע על סביבתו ומצליחה לסחוף אחריה אנשים המזדהים ומקבלים את הנתיב שסולל עבורם בעל ההשראה. הדברים מקבלים משמעות כפולה בעולם החינוך כאשר האתגרים המונחים לפתחו של המורה ואיש החינוך הם מורכבים המחייבים גיוס של כל כוחות היצירה והשכנוע כדי להנחיל לתלמידים את הערכים והחומר הנלמד.

במסגרת המפגש שהתקיים כאמור בבית אריה קלנג, מחוץ לכותלי בית הספר, התבקש כל מורה בצוות לבחור דמות להשראה. הצוותים התחלקו לקבוצות בעלי מכנה משותף והיה עליהם לחבר חידה שבאמצעותה על הקבוצות האחרות היה להבין מה המשותף ביניהן. הפעילות הציבה אתגרים תחרותיים בין הקבוצות, חייבה את המשתתפים לגיוס כל כוחות היצירה הן בבניית כתב החידה שלהם והן בפתרון כתב החידה של הקבוצות האחרות.

בהמשך, נהנו הצוותים מהרצאתה של עינת גלזר אשר עסקה בתחום ההשראה כשהיא מלווה את דבריה בהיבטים הומוריסטיים על  אינטליגנציה רגשית הנדרשת במפגשים כמו אלה המתקיימים בין מורה לתלמידים ובין מנהל למורים. כן נהנו המשתתפים לבקר בתערוכה "קול הקהילות" המוצגת במוזיאון.

מנהלות בתי הספר והצוותים החינוכיים מבקשים להודות לכל צוות העובדים בבית אריה קלנג ולגב' נעמי הופמן אדר, המשנה למנכ"ל החברה העירונית לתרבות הפנאי באשדוד, על האירוח החם והלבבי אשר היה עבורם למקור השראה. כמו כן אומרים הם שהבחירה בנושא השראה היתה בחירה מצוינת ומחייבת שכן, על צוותי ההוראה להוות בעצמם מקור השראה לתלמידיהם.

close