image

ואהבת לרעך כמוך – שבוע חשיפה

עיריית אשדוד, באמצעות מחלקת חינוך מיוחד במינהל החינוך, מחלקת שיקום במינהל לשירותים חברתיים, תחום נוער ותחום אוכלוסיות מיוחדות בחברה העירונית לתרבות הפנאי, אקי"ם אשדוד ומשרד החינוך מחוז דרום, מקיימת זו השנה החמישית ברציפות שבוע חשיפה לחינוך המיוחד. אירועי החשיפה, בסימן "ואהבת לרעך כמוך", פתוחים לקהל במטרה להגביר את המודעות לצרכי האוכלוסיות המיוחדות והעצמת ביטחונם העצמי. כולם מוזמנים.

תאריך: 07-11-2017

העיר הייתה חלוצה גם בנושא זה ובשבוע החשיפה יושם דגש על חינוך, חברה וקהילה משלבת.
image

בשבוע הבא, בין התאריכים 12/11-16/11 כ"ג חשון – כ"ז חשון, יתקיים שבוע חשיפה לחינוך המיוחד באשדוד. זו השנה החמישית שעיריית אשדוד מקיימת שבוע של אירועים שנועדו לחשוף בפני הציבור את העשייה המבורכת בתחום החינוך המיוחד והעבודה עם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. "שבוע זה הוא שיר שבח לאחד ממפעלי החינוך, הרווחה והחברה המרתקים והמאתגרים בקהילה" אומרים באשדוד ומצפים לראות את הציבור נוטל בהם חלק ומפרגן לעושים במלאכה ולילדים עצמם.

השירותים שאשדוד מציעה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים הם מגוונים ומותאמים לסוגי האוכלוסייה וניתנים גם להורים ולמעגלים הסובבים את חיי האוכלוסייה הזו. אשדוד יכולה להתגאות בפריצת הדרך שעשתה בנושא זה, כמו גם בנושאי חינוך ואחרים, בהתאם לחזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי והרצון להעניק את המיטב לאוכלוסייה המיוחדת הזו. "שיתופי הפעולה בין הגורמים הרלוונטיים הם אחד מהפרמטרים המבטיחים הצלחה, ובאשדוד הוכחנו שאנו טובים באיגום משאבים, בשיתופי פעולה ובהכרה בערכים של מעורבות קהילתית, הדדיות ונשיאה משותפת באחריות" אומרים בעירייה ומציינים כי "היוזמה שהחלה לפני חמש שנים הפכה לאירוע מכונן הזוכה להערכה ולחיקויים ברשויות אחרות".

ההשקעות העירוניות בבניית תשתיות, ביוזמות וביציקת תכנים למסגרות מתאימות, מלמדות על יצר החלוציות ועל פריצת הדרך שהציבה את נושא החינוך המיוחד במקומו הראוי. כך בהחלטה על בניית בית הספר החדש לאוטיסטים, כך בהפעלה של שישה בתי ספר לחינוך מיוחד, כך בכ-40 גני הילדים המיוחדים ובכ-100 הכיתות לחינוך מיוחד בתוך בתי הספר הרגילים וכך בלמעלה מ-200 התלמידים המשולבים בכיתות רגילות. מאמצים רבים נעשים גם בהכשרת סייעות וכח עבודה מקצועי, בהכשרה דפרינציאלית לפי סוג לקות, בהכשרות המעניקות תעודה רשמית לסייעות (עד כה הוכשרו כ-70 סייעות), או בפעילות שנעשית בקרב המורים – הרצאות, הדרכות והעצמה אישית.

שבוע חשיפה מתקיים כאמור זו השנה החמישית, במהלכו יתקיימו פעילויות הסברה, חשיפה והעלאת המודעות לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה. כך, בין התאריכים 12/11-16/11, כל המסגרות והמערכות בתחום החינוך המיוחד ייפתחו לציבור ויאפשרו הצצה לעולם העשייה הכולל פעילויות חשיפה ושילוב של אוכלוסיית ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה הרגילה, במסגרות החינוך הכולל והמיוחד, הרווחה והמתנ"סים.

לשבוע החשיפה שותפים גורמים רבים והחשיפה תיעשה בכל המסגרות הקיימות, לרבות מופעים ואירועי במה במוסדות החינוך והתרבות של העיר, במגרשים ואולמות הספורט, באולמות ובכיתות לימוד ועוד. "העיר היתה חלוצה גם בנושא זה ובשבוע החשיפה יושם דגש על חינוך, חברה וקהילה משלבת" אומרים לסיכום ומודים לכל השותפים בועדת ההיגוי וביצוע שבוע החשיפה: למינהל לשירותים חברתיים – מחלקת שיקום, למינהל החינוך – מחלקת חינוך מיוחד, למשרד החינוך – מחוז דרום, לחברה העירונית לתרבות הפנאי – תחום הנוער ותחום אוכלוסיות מיוחדות, ולאקי"ם אשדוד.

הזמנה - איפה הים

הזמנה - יום העלאת מודעות

לוז שבוע ואהבת לרעך כמוך

close