image

אירועים נבחרים 

כל האירועים הפעילים 

 • סדנת פייסבוק

  אפ 60 - סדנת פייסבוק בזום

  13 יולי 2020 שעת התחלה 10:00

  מרכז אפ 60+ אשדוד מזמין אזרחים ותיקים לסדנת פייסבוק בת 6 מפגשי למידה של מגוון נושאים, כדוגמת: יצירת דף פייסבוק , הצטרפות לקבוצות, תגובות לפוסטים, פרסום פוסטים, הגדרות בטיחות ...

 • תמונות בזום

  אפ 60 - סדנת תמונות בזום

  15 יולי 2020 שעת התחלה 11:00

  מרכז אפ 60+ אשדוד מזמין אזרחים ותיקים לסדנת הורדת ואחסון תמונות בת 3 מפגשי למידה של מגוון נושאים, כדוגמת תהליך הצילום, אפשרויות גיבוי, הורדה של תמונות מהנייד למחשב ותיוקן ...

 • סדנת פייסבוק

  אפ 60 - סדנת פייסבוק בזום

  20 יולי 2020 שעת התחלה 10:00

  מרכז אפ 60+ אשדוד מזמין אזרחים ותיקים לסדנת פייסבוק בת 6 מפגשי למידה של מגוון נושאים, כדוגמת: יצירת דף פייסבוק , הצטרפות לקבוצות, תגובות לפוסטים, פרסום פוסטים, הגדרות בטיחות ...

 • תמונות בזום

  אפ 60 - סדנת תמונות בזום

  22 יולי 2020 שעת התחלה 11:00

  מרכז אפ 60+ אשדוד מזמין אזרחים ותיקים לסדנת הורדת ואחסון תמונות בת 3 מפגשי למידה של מגוון נושאים, כדוגמת תהליך הצילום, אפשרויות גיבוי, הורדה של תמונות מהנייד למחשב ותיוקן ...

 

close