image

סיור חנוכיות בקהילה החרדית

image

תיירות אשדוד שמחה להציע לכם להשתתף בסיור חנוכיות בקהילה החרדית:

'כל משפחה וחנוכיה'

בסיור מיוחד בקהילה החרדית נראה איך משפחות מדליקות יחד חנוכיה נלמד להבחין בין חנוכיות של ספרדים ושל אשכנזים , מה מסתתר אחרי ריבוי הדלקת חנוכיות בבית אחד, נספר מהו החושך שאותו צריך לגרש, על הסביבון הסופגניות.

לפרטים נוספים על הסיור והרשמה היכנסו כאן לקישור

מיקום: נקודות מפגש: ברחוב רשבי ליד מאפיית אנג'ל רובע ז'

תאריך: 28 דצמבר 2019

שעת התחלה: 19:30

מחיר: 10 ₪

קהל יעד: ילדים,משפחה,גיל שלישי,נשים

close