image

סדנת "הכר/י את תינוקך"

image

סדנת היכרות עם הילד בחודשים הראשונים של חייו מההיבטים הפיזיים, הרגשיים והחברתיים של התינוק.

הסדנה תועבר על ידי דבי בנאיש – אחות מרכזת "אם וילד" לשכת הבריאות אשקלון.

*עד 13 משתתפות.

מותנה ברישום מראש.

 

מיקום: תחנת טיפת חלב - רובע ח', רחוב העירית 3

תאריך: 13 נובמבר 2019

שעת התחלה: 10:00

טלפון: 08-9568293

close