image

אשה עגלה איש מרבע - דתיה בן דור

במסגרת שעת סיפור
image

היה הייתה אשה עגלה, והיה היה איש מרבע. האישה העגלה אהבה מאוד דברים עגלים, והאיש המרבע אהב מאוד דברים מרבעים. דתיה בן-דור מעוררת לחיים עיגולים, מרובעים ומשולשים, בסיפור משעשע לקטנים ולגדולים.

מיקום: הספרייה העירונית אשדוד ע"ש מאירהוף, רחוב קיבוץ גלויות 2

תאריך: 17 נובמבר 2019

שעת התחלה: 17:30

תאריך סיום: 17 נובמבר 2019

טלפון: 08-8564280

close