image

סדרת הרצאות: "אני מתבונן בעצמי"

image

"אני מתבונן בעצמי": מדיוקן עצמי לסלפי באמנות העכשווית.

 בהרצאה נבחן את המשמעות הקיומית והאמנותית של התבוננות בעצמך ובפניך ונחשף לגישות שונות של ייצוגים אמנותיים של הדיוקן העצמי בארץ ובעולם.

   נשאל את עצמנו במה ייצוגים אלה שונים מן הסלפי העכשווי. דימוי לפרסום: אגון שילה

 מחירים: 

הרצאה בודדת - 45 ש"ח 
סדרת הרצאות - 160 ש"ח 
סיור אחד - 120 ש"ח 
שני סיורים - 220 ש"ח 
כל ההרצאות + סיורים 360 ש"ח 

 

פרטים בטלפון

מיקום: בית אריה קלנג, רח' יאיר 2, אשדוד

תאריך: 26 פברואר 2020

שעת התחלה: 18:00

מחיר: 45 ₪

טלפון: 08-9221883

close