image

מעבר למילים ולשפה

image

"מעבר למילים ולשפה" סיפור קורותיהם של סב זקן ונכדתו, סנג דיו, בארץ זרה, וידידות מופלאה הנרקמת בנו לבן הארץ החדשה ברומן:

הנכדה של מר לין מאת פיליפ קלודל

פרטים בטלפון: 08-8564280

 

מיקום: ספריה עירונית ע"ש מאירהוף

תאריך: 09 דצמבר 2019

שעת התחלה: 19:00

מחיר: 10 ₪

close