image

הצגה: נסיך מפח

image

מנקה חרוץ ואישה מתוקה יוצאיםלמסעשל אבידות ומציאות .

הם מחפשים מיהו האיש שיביא לה אתהאהבה, ובתוך כך הם ממחזרים את כל הנקרה בדרכם.

הם ממחזרים אשפה,

הם ממחזרים חפצים,

הם ממחזרים דמויות,

הם ממחזרים מילים.

ומגלים שמה שנראה רחוק -

בעצם מאוד קרוב.

המשחק דומה ל"באמת",

הצחוק דומה לבכי,

והנסיך שלה...

גם הוא יופיע בכל רגע.......

ההצגה מעוטרת בקטעים מוזיקליים יפיפיים מאוצר המוזיקה הקלאסית הקלה.

 הורה מלווה חינם

 

מיקום: מתנ"ס תקוותנו, המעפילים 21

תאריך: 13 ינואר 2020

שעת התחלה: 17:30

מחיר: 15 ₪

close