image

הצגה: מנגינת הפלאים

image

תיאטרון אגדה

 

בבית קטן ביער מתגוררת

משפחה קטנה.

לאחר שליכלוכון השובבון

מזהם ומצית את היער,

נרתמים הפריה הטובה

וחבריה של צליל להפרחת היער.

במה תוכל מנגינת החליל לעזור?

 

להרשמה ותשלום

מיקום: מתנ"ס גולדי

תאריך: 11 דצמבר 2019

שעת התחלה: 17:30

מחיר: 15 ₪

close