image

סדנת איזון בין בית לעבודה

בית או עבודה? אפשר לשלב!
image

סדנה בת 4 מפגשים העוסקת בשילוב שבין בית ועבודה.

הסדנה ללא עלות, אך מותנית בהרשמה מוקדמת!

מיקום: מרכז להזדמנות אשדוד, הרצל 1, בניין יוניטרייד קומת הגלריה

תאריך: 26 פברואר 2020

שעת התחלה: 10:00

תאריך סיום: 18 מרץ 2020

שעת סיום: 14:00

טלפון: 08-9238535

close