image

סיור ליער מאכל בקדרון

image

סיור ליער מאכל בקדרון (במקום מפגש עבודה)

  •            הסיור ללא עלות אבל נדרשת הרשמה מראש. יש  30 מקומות בסיור וההגעה תהיה עצמאית / קארפול (נסיעה שיתופית)
  •           הסיור מוצע רק לנאמני היער מאכל  להלן קישור הרשמה לסיור: https://forms.gle/mnVU5dpeBd7NpcV26

במקרה של גשם הסיור ידחה

 

מיקום: יער מאכל בקדרון

תאריך: 06 דצמבר 2019

שעת התחלה: 11:00

תאריך סיום: 06 דצמבר 2019

שעת סיום: 14:00

close