image

מפגש מציעים והשראה

עיריית אשדוד, בשיתוף עם איגוד ערים לאיכות הסביבה ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, מזמינה את תושבי העיר אשדוד להגיש הצעות למיזמים / פעילויות בקהילה הקרובים ללבם, לקידום השמירה על הסביבה.
image

בעלי רעיון למיזם סביבתי קהילתי המעוניינים בסיוע ותמיכה של אנשי מקצוע ברשות כמו גם בסיוע תקציבי, מוזמנים להגיש הצעותיהם על ידי מילוי פרטי הקול קורא בטופס הגשת ההצעות. שבע ההצעות הנבחרות יתוקצבו ב- 20,000 ₪ כולל מע"מ כל אחת.

 תאריך אחרון להגשת הצעות: 21/01/19. למתעניינים, יתקיים מפגש מציעים והשראה ביום שני 07/01/19 בין השעות 19:30-21:30 בחדר מועצת העיר בבית העירייה קומה 5. (ההשתתפות במפגש אינה חובה)

 אין צורך להירשם מראש, אך מומלץ לאשרר הגעה במחלקה לאיכות הסביבה: אושרת רז: 08-9238571, ימית הוניקמן: 08-8545011.

 

מיקום: חדר מועצת העיר בבית העירייה קומה 5, הגדוד העברי 10 אשדוד

תאריך: 07 ינואר 2019

שעת התחלה: 19:30

תאריך סיום: 07 ינואר 2019

טלפון: 088545011

קהל יעד: משפחה

close