image

מפגשי אביב של קהילת נאמני יער המאכל

image

בואו לקחת חלק במפגשי האביב שלנו ביער המאכל.


 

להרשמה למפגשים

מיקום: יער המאכל, פינת הרצל/רבין רובע ט"ו

תאריך: 17 יוני 2020

שעת התחלה: 12:03

תאריך סיום: 01 יולי 2020

טלפון: 08-8545011

close