image

פעילויות בחג הסוכות במוזאון

image

מיקום: המוזאון לתרבות הפלשתים ע"ש קורין ממן, השייטים 16 אשדוד

תאריך: 09 אוקטובר 2017

שעת התחלה: 11:28

תאריך סיום: 10 אוקטובר 2017

מחיר: 25 ₪

טלפון: 086224789

קהל יעד: ילדים,משפחה

close