image

שבוע ואהבת לרעך כמוך - "ניצחון הרוח" - פעילות בטיחות בדרכים

מקיף ג'

"ניצחון הרוח" פעילות בית ספרית המועברת על ידי מחלקת בטיחות בדרכים

מיקום: מקיף ג', הצוללים 3

תאריך: 13 נובמבר 2017

שעת התחלה: 10:15

תאריך סיום: 13 נובמבר 2017

קהל יעד: ילדים,משפחה

close