image

שבוע ואהבת לרעך כמוך - "איך זה מרגיש"

פעילות בכל השכבות של תנועות הנוער, ומועצת התלמידים.
בה התלמידים יתנסו בלקויות השונות

מיקום: מקיף ט', שבט ראובן 2 - רובע יב'

תאריך: 12 נובמבר 2017

שעת התחלה: 09:00

תאריך סיום: 12 נובמבר 2017

קהל יעד: ילדים,משפחה

close