image

"לאן עפים הברווזים" (עמיר לב)

image

משוררים עם עמיר לב

בהשתתפות המשוררים: נלי אביטבול פישר, רחל בר יוסף- דדון, סמדר שרת, חיים בר און ועוד.. משוררים ומשוררות ותיקים ומתחילים יתארחו בפאב ״הזרם״ ויקראו משיריהם.

הרשמה מראש: helboshow@gmail.com

*רשימת המשוררים נתונה לשינוי.

כניסה חופשית

מיקום: פאב הזרם

תאריך: 24 נובמבר 2019

שעת התחלה: 22:30

טלפון: 08-9568111

close