image

אוזו ומוזו מכפר קאקרוזו

image

צילום: עומר שטיין

אוזו ומוזו היו שני אחים. הם אהבו זה את זה ועשו הכל יחד, עד שיום אחד פרץ ביניהם ריב שטותי שבעקבותיו החליטו השניים לבנות חומה ולהיפרד לעולם. השנאה ביניהם התעצמה מדור לדור, עד שהמשפחות שכחו את הסיבה לריב ביניהם. כל משפחה סיפרה על מפלצות מסוכנות שחיות מעבר לחומה, ועל שדים אוכלי אדם. האמת מתגלה כעבור שנים... ההצגה בוחנת בצורה משועשעת מערכות יחסים, דעות קדומות וחברות.

מחזה: אפריים סידון

בימוי: יעל טילמן

שחקנים: אדי אלתרמן, טלי ביק, אביה ברוש, נועה הר ציון, איתי חיון, ערן לחמן

מומלץ לגיל 10

 לרכישת כרטיסים

מיקום: המשכן לאמנויות הבמב

תאריך: 04 פברואר 2020

שעת התחלה: 17:30

טלפון: 08-9568111

close