image

היפה והחייט - מופע בידור מוסיקלי

מופע בידור מוסיקלי
image

היפה והחייט היא קומדיה רומנטית על מערכת יחסים לא שגרתית בעליל בן סימו בן ה55 חייט מרוקאי טיפוסי לבין אלגרה בת ה50 עקר בית רומניה טיפוסית.

סימו נמצא בדילמה אדירה השבת הם יחגגו 25 שנות נישואין, עבור סימו זהו עוד יום בלוח הקלנדרי, עבור אלגרה זו סיבה למסיבה ומזה בדיוק הוא חושש, מסיבה

בעיקר שלמסיבה הזו יגיעו כל משפחתה לסופ"ש סימו מגולל את מסע חייו לצד רעייתו מתוך חנותו הקטנה שהיא לא בדיוק קונפקציה בינלאומית הוא טוען שלצידה 

הם לא בדיוק מה שהוא תכנן מאידך כמו שנאמר "ליבי במזרח אירופה ואנכי בסוף מערב ראשון"

בימוי: אריק משאלי

משתתפים: אריק משאלי, הדר מעיין שחף, אבי ביטון, זנט סבג

תפעול: קובי קול

מיקום: בית יד לבנים, דרך ארץ 3, אשדוד

תאריך: 13 מאי 2020

שעת התחלה: 20:30

תאריך סיום: 13 מאי 2020

טלפון: 08-8545833/4

close