image

טיול סליחות בירושלים

טיול סליחות בירושלים סיור סליחות - ירושלים של ימי הסליחות, כאילו לובשת לבוש חגיגיות וקדושה, חסד ויראה. בנוסף נבקר בנחלאות בלב העיר, אל הרובע היהודי והכותל המערבי.

סיור סליחות בירושלים -עם יורם טויטו.

ביקור בנחלאות בלב העיר, הרובע היהודי והכותל המערבי.

מיקום: ירושלים

תאריך: 12 ספטמבר 2017

שעת התחלה: 16:00

תאריך סיום: 12 ספטמבר 2017

מחיר: 180 ₪

טלפון: 08-8652068 /08-8559882

קהל יעד: גיל שלישי

close