image

חברי מועצת העיר לדורותיהם

להלן רשימות חברי מועצות העיר שכיהנו בקדנציות השונות באשדוד. כל אחת מן הרשימות מציגה את מי שכיהן בהן בסדר יורד על פי שמות המשפחה. בראש כל רשימה ניצב ראש העיר באותה הקדנציה.

מספר חברי המועצה בכל קדנציה נגזר ממספר התושבים בעיר בעת היבחרם. לעיתים, כוללת הרשימה המוצגת מספר גדול יותר של מכהנים – מפאת חילופי הגברי שנתקיימו. כך, הרשימות כוללות את כלל המכהנים בכל תקופה, כלומר גם את מי שפרש וגם את מי שהצטרף.

 

 

close